Bildspel
Jag har i egen regi, tidigare Skogsbild och numera PROSELVA, producerat fyra större bildspel med tonvikt på miljö, människor och utveckling. Det senaste producerades för Svenska kyrkan: Verklighetsdrömmar , som också finns på engelska ”Dreams of reality”.
Bildspelen finns att hyra antingen som video eller som helt bildspel med bildmagasin, projektorer och ljudutrustning.

1. Just beyound the obvious (endast musik - skogsbruk och miljö ur ett internationellt perspektiv) Läs mer: 1
2. Saga eller verklighet (en vision om skogsbrukets framtida roll) Läs mer: 1
3. Vägvalet (En vision om miljön inspirerat av Stiftelsen det Naturliga Stegets filosofi ) Läs mer: 2
4. Verklighetsdrömmar (svensk och engelsk version - en vision om hur den Svenska Kyrkan kan se sin uppgift och om kampen mellan att äga aktier eller naturvärden) Läs mer: 3

Bildspelen är mellan 12 och 15 min och fungerar väl som utgångspunkt för fördjupade samtal om etik och att göra val samt som inledning / tankeställare vid konferenser.

Jag är också fotograf
I mitt arkiv finns ett omfattande bildmaterial med bilder från hela världen som omfattar allt från växter, djur och natur till teknik, miljöer och människor.

Visa bildsekvens.