Dialog innebär bl a konsten att lyssna och respektera den talande. Visioner innebär att skapa sig bilder om ”den önskvärda framtiden”. Öppet Forum är en strukturerad metod för att höra mångas tankar och dra konstruktiv nytta av dem. Att skapa delaktighet. Det säger sig självt att när man ger sig ut i det okända behöver man både lyssna och respektera - annars vågar ju ingen yttra sig.

Jag arbetar med att hjälpa företag och grupper att utveckla sina visioner. I Öppet Forum ges möjlighet att tänka om framtiden. En förutsättning är Dialog. Det kan tränas (inte bara i stora sammanhang utan också i vardagsarbetet). Dialog är också en viktig bas i mina utvecklingsprogram).

Öppet Forum (Open Space Technology) är utvecklat av Harrison Owen. Metoden är lämplig för att tillsammans med mycket stora grupper föra samtal om viktiga framtidsfrågor. Den ger också möjlighet att snabbt få fram beslutsunderlag och att fatta beslut. Allt inom loppet av 1 1/2 - 2 dagar.
Öppet Forum är en sant demokratisk arbetsform och mycket kreativ där alla har möjlighet att komma till tals och att ta egna initiativ. Detta skapar delaktighet.
Principen är enkel. De som vill föreslår ämnen, inom ramen för en vald rubrik. Därefter samtalar man i mindre grupper. Tankarna förs tillbaka på väggtidningar, så alla får ta del av resultaten. Därefter kan de som vill ta initiativ till att arbeta vidare. Slutligen görs en slutrapport.

(Klicka på bilderna för att se dem i större format)


Återkopplingen är ytterst snabb. Ledningen får höra deltagarnas åsikter och får underlag för strategiska val.

Några uppdragsgivare - Öppet Forum:

  • Stiftelsen Lantbruksforskning, 2002: Morgondagens lantbruksföretagande - var ska vi lägga forskningspengarna? Ca 50 deltagare.
  • Landstinget i Västernorrland, 2002: Västernorrland i Världen - samtal om framtiden. Ca 60 deltagare.
  • Statens Institut för Ekologisk Hållbarhet, 2001: Naturen en resurs för framtiden kommun? Ca 120 deltagare.
  • LRF Konsult, 1998: Samtal om framtiden på Skogsbyrån. Ca 80 deltagare.