Förändring på djupet

Proselva arbetar med konsultverksamhet huvudsakligen i Sverige men också internationellt (uppdrag i Brasilien, Vietnam, England, Indien, m. fl. länder). Företags- grupp- och individutveckling. Förändring. Kommunikation. Miljöfrågor. Rådgivning, kurser och utbildningprogram. Föredrag. Egen kursgård. Fotografiska uppdrag och bildspel. Samarbetspartners i Danmark, Finland, Norge, Sverige, England, Holland och USA. Arbetsspråk är svenska, engelska och spanska.

Arbetsfält och metoder:

 • Verksamhetsanknutna ledningsutvecklingsprogram - för utveckling av ledarskap, lagarbete och verksamhet
 • Lag/Teamutveckling - för arbetslag och ledningsgrupper
 • Dialog - som strategiskt redskap i arbete med stora och små grupper (bl.a. samverkan fack och företagsledning)
 • Samtalspartner och stöd - individuellt och i grupp - handledning för chefer och medarbetare
 • Utvecklingssamtal - för kompetensutveckling och målstyrning
 • Livs- och karriärplanering - "Vägar och val"
 • Ledar- och personlighetsprofiler (bl.a. Myers-Briggs Type Indicator på individ- grupp- och organisationsnivå samt FIRO-B på individnivå)
 • Visioner, scenarioteknik och omvärldsanalys
 • Sökkonferenser och storgruppsteknik. Öppet Forum (Open Space) för mycket stora grupper
 • Konsultationsteknik och projektarbete
 • Föreläsningar om Kommunikation, Förändring- och förändringsarbete, Grupper och gruppdynamik, m. m.

Nätverk och samarbetspartners: Arbetskonsulter, Peter Larsson, m fl.; Samtalsakademin Amfora , Marika Ronthy; Banbrytarna, Göran Wiklund.

Några viktiga uppdragsgivare:
- StoraEnso
- Sandvik AB
- Skogsstyrelsen och skogsvårdsorganisationen
- KPA
- SkogForsk
- Svenska Kyrkan


Ett ID-kort
Från Skogsstyrelsen till Professional Development Institute

Född 1944 i Stockholm. Gift med Kerstin och har en vuxen dotter, Josephine. Jägmästare 1968. Började 1969 vid dåvarande Kungl. Skogsstyrelsen. Därefter till Forskningsstiftelsen Skogsarbeten - skogsbrukets forsknings- och utvecklingsinstitut (redaktör, forskare, projektledare och konsult). Avbrott 1974 för arbete åt FAO som bitr. expert i Costa Rica. Jonsereds krandivision (sales promotion och reklamansvarig) 1975-78. Åter till Skogsarbeten med avbrott för arbete i Indien 1983 - 85 som Development Advisor, för dåvarande Swedforest .

Kortare och längre utvärderings- och utredningsuppdrag för BITS och ITTO. Huvudsakligen tropiskt skogsbruk och landsbygdsutveckling. Konsultbildning i Belgien 1992-93 vid I.O.D., International Institute for Organisational and Social Development. Lämnade SkogForsk (fd Skogsarbeten) och startade 1994 det egna konsultföretaget PROSELVA. Certifierad i ”Groups -and Psychodynamics” 1996 vid ProDev, Professional Development Instiute i Belgien. Certifierad utvärderare ”USK”, Utmärkelsen Svensk Kvalitet (TQM) 1998. Har under de senaste 10 åren därtill genomfört managementutbildning i Vietnam, Indien, England och Brasilien.

 

Kursgården Stora Morliden - där själen kan hinna ikapp
Sedan 1994 har jag arbetat med att iordningställa Stora Morliden till en mindre kursgård. Huset är från slutet av 1800-talet och omfattar Huvudbygnaden med matsal och vackert inredda sällskapsrum, Magasinet med kontor och mindre arbetsrum, Logen med 8 meter i tak och plats för ett 50-tal personer (ljud och bildspelsmöjligheter) samt Hönshuset med bastu. Här finns ett 10-tal sängplatser. För större grupper finns logi på en kvarts bilavstånd.


Jag tror på att man behöver lugn och avskildhet för att hinna reflektera. En förutsättning för lärande och utveckling. Morliden ligger vackert avskilt i södra Östergötland, i småbrukarlandskapet. Trädgården och omgivningarna stämmer till ro. Vättern med egen båt är 20 min bort. Ofta hörs tranorna på mossen.

Som regel arbetar jag här med mindre grupper. Morliden hyrs dock inte ut separat.